KDKINFO Sp. z o.o. - Lider braży szkoleniowej

Kompetentni | Doświadczeni | Kreatywni

Newsletter - Szkolenia KDK Info:

Proszę o przesłanie informacji dotyczących szkoleń na adres e-mail.

Nowelizacja ustawy o ochronie informacji niejawnych

15 października 2010r, Warszawa, Centrum

Dnia 30 sierpnia 2010 r. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Zapraszamy do zapoznania się obowiązującymi zmianami.

Cele szkolenia

 • zapoznanie ze zmianami w ustawie o ochronie informacji niejawnych
 • zapoznanie z nowymi prawami i obowiązkami osób funkcyjnych odpowiedzialnych za ochronę informacji niejawnych
 • zapoznanie z najnowszymi rozwiązaniami teoretycznymi z zakresu ochrony informacji niejawnych
 • zapoznanie z najnowszymi rozwiązaniami praktycznymi z zakresu ochrony informacji niejawnych
 • przygotowanie do samodzielnego wykonywania obowiązków związanych z ochroną informacji niejawnych, w tym do samodzielnego wykonywania niezbędnej dokumentacji

Szkolenie skierowane do

 • kierowników jednostek organizacyjnych,
 • pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych,
 • inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • administratorów systemów,
 • kierowników kancelarii tajnych,
 • personelu zajmującego się ochroną informacji niejawnych

 

Program

 

 1. Wprowadzenie
  • zakres przedmiotowy ustawy;
  • zakres podmiotowy ustawy;
  • definicje wykorzystywane w ustawie.
 2. Klauzule tajności – definicje, okresy ochronne, sposób przetwarzania:
  • Ściśle Tajne;
  • Tajne;
  • Poufne;
  • Zastrzeżone
 3. Organizacja ochrony informacji niejawnych:
  • zadania ABW;
  • zadania SKW;
  • rola pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.
 4. Szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych:
  • szkolenie podstawowe;
  • szkolenie pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych;
  • szkolenie kierowników jednostek organizacyjnych;
  • szkolenie inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego i administratorów systemów.
 5. Bezpieczeństwo osobowe:
  • postępowania sprawdzające:
   • zwykłe;
   • poszerzone;
  • kontrolne postępowanie sprawdzające;
  • wznowienie postępowań sprawdzających;
  • wyjątki – sposoby postępowania.
 6. Bezpieczeństwo fizyczne:
  • strefy ochronne;
  • organizacja kancelarii tajnej.
 7. Bezpieczeństwo teleinformatyczne:
  • rola administratora systemu i inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego;
  • dokumentacja bezpieczeństwa teleinformatycznego:
   • szczególne wymagania bezpieczeństwa;
   • procedury bezpiecznej eksploatacji;
  • szacowanie analizy ryzyka;
  • akredytacja systemów teleinformatycznych.
 8. Bezpieczeństwo przemysłowe:
  • udostępnianie informacji niejawnych przedsiębiorcom;
  • świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego;
  • postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego.
 9. Organizacja obiegu informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej.
 10. Ewidencje i udostępnianie akt postępowań sprawdzających oraz postępowań bezpieczeństwa przemysłowego.
 11. Postępowania odwoławcze i skargowe:
  • postępowania odwoławcze;
  • postępowania skargowe.
 12. Konsultacje

Miejsce szkolenia / konferencji


Warszawa, Centrum

Mapa dojazduKoszt uczestnictwa

Dotyczy zgłoszenia jednej osoby i zawiera: udział w wykładach, materiały, certyfikat ukończenia, napoje oraz posiłki podawane podczas spotkania.

690 zł

Zapytaj o dodatkowe informacje


Specjaliści ds. szkoleń działu Prawo:


Aneta Korczak
tel. 22 379 23 18
aneta.korczak@kdkinfo.com.pl

Dorota Jastrzębska
tel. 22 379 23 06
dorota.jastrzebska@kdkinfo.com.pl


Proszę o przesłanie na mój adres e-mail dodatkowych informacji na temat szkolenia:
Nowelizacja ustawy o ochronie informacji niejawnych


Firma organizująca

KDK Info Sp. z o. o.
ul. Mokotowska 14, piętro IV
00-561 Warszawa
kdkinfo@kdkinfo.com.pl