KDKINFO Sp. z o.o. - Lider braży szkoleniowej

Kompetentni | Doświadczeni | Kreatywni

Newsletter - Szkolenia KDK Info:

Proszę o przesłanie informacji dotyczących szkoleń na adres e-mail.

Aspekty prawne w gospodarce odpadami - Nowa ustawa o Odpadach

25 lutego 2014r., Warszawa, Centrum

 

Program

 

 1. Ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012r.:
  • zmiana definicji odpadu,
  • nowe podmioty w gospodarce odpadami: sprzedawca, pośrednik,
  • nowe definicje w zakresie gospodarowania odpadami,
  • zmiana w hierarchii gospodarki odpadami,
  • produkt uboczny, definicja, procedury, przykłady,
  • utrata statusu odpadu- jakich odpadów dotyczy?, warunki do spełnienia,
  • zmiana w zakresie zezwoleń na wytwarzanie odpadów i transport,
  • nowe zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
  • rejestr prowadzony przez marszałka województwa- baza BDO,
  • zmiany w ewidencji odpadów- nowe wzory dokumentów, nowe obowiązki,
  • zmiany w sprawozdawczości,
  • wysokość administracyjnych kar pieniężnych.
 2. Projektowane zmiany w ustawie o bateriach i akumulatorach:
  • nowe zwolnienia w zakresie obowiązków dla wprowadzających baterie i akumulatory do obrotu,
  • rozszerzenie definicji wprowadzającego baterie i akumulatory,
  • nowe zasady recyklingu – kilka instalacji,
  • nowe dokumenty: zaświadczenie o przetworzonych zużytych bateriach lub akumulatorach,
  • pośrednik- nowe wytyczne w zakresie obowiązków,
  • publiczne kampanie edukacyjne- wysokość środków, nowe terminy przekazania opłat,
  • opłata depozytowa- zmiany,
  • rejestr – prowadzony przez marszałka.
 3. Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z 13 czerwca 2013r.:
  • kto nie musi uzyskiwać wymaganych poziomów odzysku i recyklingu?
  • rejestr- prowadzony przez marszałka,
  • nowy sposób obliczania poziomów odzysku i recyklingu,
  • kiedy można rozliczyć nadwyżki i w jakich wysokościach?,
  • organizacje odzysku- nowe wymagania,
  • dokumenty DPO, DPR, EDPO, EDPR, oświadczenia,
  • audyt- kto przeprowadza?, terminy,
  • porozumienia z marszałkiem i ministrem- kto? zakres porozumienia,
  • zwiększona kontrola podmiotów przez marszałka,
  • opłata produktowa –zmiany

Miejsce szkolenia / konferencji


Warszawa, Centrum

Mapa dojazduKoszt uczestnictwa

Dotyczy zgłoszenia jednej osoby i zawiera: udział w wykładach, materiały, certyfikat ukończenia, napoje oraz posiłki podawane podczas spotkania.

550 zł + 23% VAT

Zapytaj o dodatkowe informacje


Specjaliści ds. szkoleń działu Ochrona Środowiska


Katarzyna Gietka
tel. 22 379 23 05
katarzyna@kdkinfo.com.pl


Proszę o przesłanie na mój adres e-mail dodatkowych informacji na temat szkolenia:
Aspekty prawne w gospodarce odpadami - Nowa ustawa o Odpadach


Opis wykładowców

Katarzyna Wilczyńska-Stadnik - doświadczony praktyk, od ponad 10 lat w branży środowiskowej jako specjalista ds. ochrony środowiska. Specjalizuje się w gospodarowaniu odpadami. Na codzień zajmuje się pisaniem wniosków o wydanie zezwoleń z zakresu ustawy o odpadach, bierze czynny udział w toku postępowania administracyjnego, nadzoruje inwestycje oraz reprezentuje podmioty w sprawach toczącymi się przed organami odwoławczymi. Od 2011 przeprowadziła dziesiątki szkoleń z tematyki związanej z parawnymi aspektami gospodarowania odpadami

Firma organizująca

KDK Info Sp. z o. o.
ul. Mokotowska 14, piętro IV
00-561 Warszawa
kdkinfo@kdkinfo.com.pl