KDKINFO Sp. z o.o. - Lider braży szkoleniowej

Kompetentni | Doświadczeni | Kreatywni

Newsletter - Szkolenia KDK Info:

Proszę o przesłanie informacji dotyczących szkoleń na adres e-mail.

Reprezentacja, reklama, sponsoring i inne formy wsparcia sprzedaży w świetle podatków bezpośrednich i podatku VAT z uwzględnieniem najnowszych zmian

27 sierpnia 2010r, Warszawa, Centrum

Cele szkolenia

Zapoznanie uczestników z problematyką prawidłowego rozliczenia szeroko rozumianych czynności marketingowych na gruncie przepisów ustaw o podatkach bezpośrednich jak i podatku od towarów i usług. Wykład wzbogacony jest licznymi przykładami praktycznymi oraz najnowszym orzecznictwem sądów administracyjnych. Spotkanie prowadzone jest metodą warsztatową. Integralną częścią wykładu jest analiza prawno -- podatkowa przedstawionych przez uczestników spotkania problemów z zakresu omawianej tematyki.

 

Program

 

 1. Jak odróżnić reprezentację, reklamę i sponsoring
 2. Reklama a marketing – konsekwencje prawno podatkowe
 3. Reklama a informacja handlowa – konsekwencje prawno podatkowe
 4. Reklama a promocja
 5. Sprzedaż premiowa w tym w postaci bonów na towary lub usługi
 6. Rabaty naturalne
 7. Definicja reprezentacji i reklamy w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych

Podatki bezpośrednie

 1. Przesłanki umożliwiające zaliczenie ponoszonych wydatków na wsparcie sprzedaży do kosztów uzyskania przychodu
 2. Przekazywanie informacji o towarach i usługach w postaci wydawnictw książkowych
 3. Nieodpłatne udostępnianie kontrahentom próbek towarów
 4. Upominki dla potencjalnych i obecnych klientów
 5. Darmowe poczęstunki podczas spotkań biznesowych
 6. Darmowe poczęstunki dla pracowników
 7. Darmowe poczęstunki dla członków organów stanowiących osób prawnych
 8. Wydatki na organizację konkursów reklamowych
 9. Udział firmy w organizacji imprezy w charakterze sponsora
 10. Opodatkowanie naród przekazywanych zwycięzcom konkursów reklamowych
 11. Nieodpłatne szkolenia przeprowadzane:
  • tylko dla grona pracowników firmy organizatora
  • tylko dla przedstawicieli firmy kontrahenta
  • równocześnie dla kadry firmy organizatora i kontrahenta
 12. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne udostępniane kontrahentom w ramach działań reklamowych
 13. Charakter wydatków ponoszonych w celu prezentacji świadczonych usług lub sprzedawanych towarów
 14. Koszty organizacji wystaw, targów i konferencji w tym koszty na organizację takich imprez które zostaną zorganizowane w następnych latach podatkowych
 15. Wydatki na działania reklamowe sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami
 16. Koszty wytworzenia oraz rozpowszechnienia (w tym przez zleceniobiorców) gazetek, folderów i ulotek reklamowych
 17. Koszty ubioru służbowego przedstawicieli handlowych
 18. Zakup odzieży roboczej oznaczonej logo firmy
 19. Rzeczowe premie motywacyjne w tym prezenty dla przedstawicieli handlowych za osiągniecie określonego poziomu sprzedaży
 20. Zasady opodatkowania oraz sposoby dokumentowania czynności o charakterze reprezentacyjnym lub reklamowym dokonywanych na rzecz rezydentów oraz osób podlegających w RP ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu
 21. Przypadki oraz zasady przekazywania informacji PIT-8C

Podatek od towarów i usług

 1. Przekazanie oraz zużycie towarów i usług na cele reprezentacji i reklamy na gruncie przepisów o VAT oraz art. 16 Dyrektywy 2006/112/WE
 2. Analiza przepisów art. 7 ust.2 oraz art. 8 ust.2 ustawy o VAT na gruncie czynności polegających na przekazaniu lub zużyciu towarów oraz świadczeniu usług na cele reprezentacji i reklamy
 3. Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu towarów przekazanych następnie nieodpłatnie
 4. Przypadki w których podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków niestanowiących kosztów podatkowych (np. reprezentacyjnych)
 5. Czynności niepodlegające opodatkowaniu VAT a prawo do odliczenia podatku naliczonego
  • przekazywanie prezentów o małej wartości, próbek oraz drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych
  • zakupy usług obcych w celach reprezentacyjnych
 6. Opodatkowanie podatkiem VAT usług świadczonych na podstawie umów sponsoringu
 7. Przekazywanie upominków w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
 8. Miejsce świadczenia (opodatkowania) usług reklamowych
 9. Sposób dokumentowania czynności związanych z nieodpłatnym przekazaniem towarów i nieodpłatnym świadczeniem usług

Interpretacje organów podatkowych oraz orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach reprezentacji i reklamy

Odpowiedzi na indywidualne pytania uczestników szkolenia

Miejsce szkolenia / konferencji


Warszawa, Centrum

Mapa dojazduKoszt uczestnictwa

Dotyczy zgłoszenia jednej osoby i zawiera: udział w wykładach, materiały, certyfikat ukończenia, napoje oraz posiłki podawane podczas spotkania.

690 zł

Zapytaj o dodatkowe informacje


Specjaliści ds. szkoleń działu Finanse:


Katarzyna Gietka
tel. 22 379 23 05
katarzyna@kdkinfo.com.pl


Proszę o przesłanie na mój adres e-mail dodatkowych informacji na temat szkolenia:
Reprezentacja, reklama, sponsoring i inne formy wsparcia sprzedaży w świetle podatków bezpośrednich i podatku VAT z uwzględnieniem najnowszych zmian


Firma organizująca

KDK Info Sp. z o. o.
ul. Mokotowska 14, piętro IV
00-561 Warszawa
kdkinfo@kdkinfo.com.pl